Ovdje ste:: Po?etna
 
 

Razgovor sa...

Ispis
Odlu?nost, istrajnost i velika zaljubljenost u ovaj sport odlikuju ovu mladu tuzlansku atleti?arku. Jasna Horozi?, ?lanica je Atletskog kluba Sloboda Tehnograd i studentica Pravnog fakulteta u Tuzli. U?esnica je na mnogobrojnim dravnim i evropskim takmi?enjima na kojima je predstavljala Bosnu i Hercegovinu i gdje je osvojila mnoge medalje me?u kojima je i zlatna medalja sa Balkanijade u Crnoj Gori kao i mnoge druge medalje na evropskim takmi?enjima.


Dravna je prvakinja na 200 i 300 metara, osvojila je tri zlatne medalje na Timskom prvenstvu Evrope. Proglaena je 2010 godine i za najuspjeniju seniorku tuzlanskog kantona S Jasnom smo obavili intervju u kojem nam je rekla neto vie o sebi i sportu kojem se bavi.

1. Jasna, kada si se po?ela baviti atletikom i zato ba atletika a ne neki drugi sport?


Ta?no ne bih znala definirati svoj po?etak bavljenja atletikom, jedino ?ega se sje?am je to da sam gledala emisiju na TV  i vidjela sadanju ministricu profesoricu Na?u Avdibai?-Vukadinovi? kako pri?a o svojim dostignu?ima pri tome pokazuju?i mnotvo medalja i sre?e da pri?a o tome. To me tako nadahnulo da se zapitam zato i ja ne bih po?ela neto da treniram i slu?ajnost se desila, moja prijateljica je sa kolom ila na stadion da tr?e, vodio ih profesor Halid Gazibegovi? koji je ina?e moj trener i tako je i ona mene odvela i trener je vidio da ima potencijala u meni, a prije atletike sam trenirala koarku i odbojku, ali eto nije bila sudbina da istrajem u tim sportovima.

2.Koliko si tome posve?ena, postoji li neki poseban reim ishrane?


S obzirom na dananji tempo ivota moram priznati da sam dosta posve?ena tome, sve ostalo organiziram okre?u?i se ka tome i gledam da sve uskladim sa treninzima, poseban reim ishrane svakako postoji ali nita pretjerano,drim se toga koliko uslovi ivota dozvoljavaju,jer vremena su teka.

3.Koliko sati dnevno oduzimaju treninzi ?

Trening obi?no traje najvie sat i 30 minuta,ali opet sve zavisi od toga ta se radi,od toga ta je po planu i koliko je atleti?ar voljan da radi. Po potrebi se trenira dva puta na dan, sve zavisi kolika je elja i volja za uspjehom

4 Koje discipline najvie preferira u atletici?

Moja disciplina je striktno 400m,ali poto su treninzi za 400 m i 200 jako sli?ni,tako da tr?im i 200 m i po potrebi 100 i 800m. Kada ?ovjek trenira i radi na sebi sve je mogu?e istr?ati.

5. Koje su ti najdrae medalje?


Izdvojit ?u zlatnu medalju sa Balkanijade u Crnoj Gori te dvije medalje srebrnu i bronzanu sa Balkanijade u Gr?koj,te vie zlatnih medalja na evropskim takmi?enjima u disciplinama 400,800 i 4x400m.

6.Kako uspjeva da uklopi bavljenje atletikom sa jedne strane i fakultetom sa druge?


To je stvarno teko uklopiti i to se naravno i odrazilo na mom fakultetu,kanjenja sa polaganjem ispita,proputanja predavanja i vjebi.Bilo je dosta tekih i nezgodnih situacija ali eto nekako se uspjelo i poloiti.

7. Li?ni rekordi?

Moj li?ni rekord na 400m je 54.58, na 200m je 24.69 i na 100m je 12.22. To su elektronska mjerenja, najpriznatija mjerenja.

8. Ko ti najvie prua podrku u takmi?enjima?


Najve?a podrka su mi svakako roditelji i cjelokupna porodica, trener profesor Halid Gazibegovi?

9.Trenutno trenira u atletskom klubu Sloboda Tehnograd, da li planira i dalje ostati u tom klubu?


Da, treniram u Atletskom klubu Sloboda Tehnograd,i tu planiram i ostati, ovdje su moji ljudi,moje sve,moje korijenje.

10. Da li ima neke planove za budu?nost?


S obzirom da sam pobornik toga da samo Allah d. zna ta nas ?eka i to ?e nam se desiti,ne mogu ta?no re?i planove za budu?nost jer postoji rizik da mi to nije su?eno i onda nije vrijedno o tome govoriti. Jedino to mogu re?i da ako budem zdrava i ako sve bude uredu ?eka me svijetla budu?nost.

 
 
 
 

CB Login