Ovdje ste:: Lifestyle IT Novosti
 
 

Ispis
Google Glass, revolucionarne interaktivne nao?ale, jo uvijek nisu stigle na trite, a zakonodavci ih ve? pokuavaju maknuti sa cesta.

U preventivnom potezu, dravni predstavnik Zapadne Virginije (SAD), Gary G. Howell, predstavio je Nacrt zakona koji bi trebao proiriti postoje?i zakon protiv pisanja SMS poruka tokom vonje u smislu da se zabrani i koritenje prenosnih ra?unara sa ekranom pozicioniranim na glavi. Nacrt direktno ne spominje Google Glass, ali je Howell rekao CNN-u kako je inspiraciju za zakon dobio nakon ?itanja teksta o ovom ure?aju.

Ukoliko zakon bude odobren, Zapadna Virginija postat ?e prva ameri?ka drava koja ?e zabraniti koritenje Google Glassa tokom vonje. Zakon bi na snagu mogao stupiti ve? 1. jula.

"Osnovna stvar je sigurnost. To bi moglo projektovati tekst ili video u vae vidno polje, ja mislim da tu ima dosta potencijala za odvra?anje panje, rekao je Howell u intervjuu.

Najavljen prole godine, Google Glass je ure?aj koji izgleda poput nao?ala, a kontrolie se pomo?u glasovnih komandi. Iznad desnog oka korisnika nalazi se maleni ekran koji prikazuje pretraivanja, e-mailove, podsjetnike i druge informacije. Ure?aj je opremljen i minijaturnom kamerom koja moe snimati fotografije i video.


U prodaji se ure?aj ne?e na?i prije kraja ove godine. Cijena jo nije najavljena, ali je kompanija Google ve? prodala ograni?en broj primjeraka svojim razvojnim partnerima po cijeni od 1.500 dolara.

"Mnogo razmiljamo o dizajnu Google Glassa, budu?i da nove tehnologije uvijek poteu nova pitanja. Smatramo da na ure?aj ima ogroman potencijal da pobolja sigurnost na cesti i smanji broj nesre?a. Kao i uvijek, sve povratne informacije su dobro dole, izjavio je Googleov glasnogovornik povodom prijedloga zakona.

Primjera radi, Google je ve? najavio da bi Glass mogao imati ugra?en navigacijski sistem upravljan glasovnim komandama, kako bi pomogao pri vonji. Tako?er, iz Googlea kau da je jedan od ciljeva ovog projekta da u?ini tehnologiju dostupnom kada je potrebna i nenametljivom kada nije. Tako?er su naveli i da se ekran u nao?alama nalazi iznad normalnog polja vida korisnika i slui za brze poglede, a ne dugotrajno gledanje.

Google Glass podigao je mnogo praine u tehnolokim krugovima u vezi sa njegovom prakti?nom primjenom i potencijalnim problemima u vezi sa privatno?u korisnika zbog stalne povezanosti sa internetom.

Iako ne eli Google Glass na cestama, Howell ipak kae da je zaintrigiran proizvodom i da nema nita protiv da ga isproba.

klix.ba

 
 
 
 

CB Login