SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: O SAPNI
Greška
  • Greška u učitavanju tekuće vijesti.

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis

POLOAJ I GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE


Opcina Sapna se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Administrativno pripada Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Povrina opcine je 118 km, a duina granice je oko 59 km. Opcina Sapna se administrativno granici sa opcinama Zvornik i Lopare u RS i Kalesijom i Teocakom u KartaFederaciji Bosne i Hercegovine. Obuhvata istocne obronke planine Majevice i gornji tok rijeke Sapne sa njenim pritokama Roanjkom i Munjacom. Centralni dio opcine je smjeten uz rijeku Sapnu i regi
onalni put Zvornik - Priboj na nadmorskoj visini od 147 m, a ostala naselja u odnosu na centralni dio pruaju se ka sjeveru i jugozapadu.Reljef opcine je tipicno brdsko-planinski sa rijetkim ravnicarskim predjelima, a kompletno podrucje ima karakteristike nagnutosti terena ka istoku i dijelom prema sjeverozapadu. Veci dio teritorije (51,32 %) je pod listopadnim umama.

Na cijelom podrucju opcine Sapna vlada umjereno-kontinentalna klima sa jasno izraena cetiri godinja doba. Prosjecna godinja temperatura je oko 10 C, maksimalna do 40 C, a minimalna od

Panorama- 15 do - 20 C. Godinja kolicina padavina iznosi 964 mm, a najveca kolicina se biljei u periodu april - maj. U ovoj oblasti dominiraju vjetrovi iz pravca sjeverozapada.

Najznacajnije vodene povrine na podrucju opcine Sapna su rijeka Sapna sa pritokama Munjacom i Roanjkom i dio jezera Snijenica koje se nalazi na sjeverozapadnom dijelu opcine.

Podrucje Opcine Sapna obuhvata mjesne zajednice i nasljena mjesta i to: Baljkovica (Muhamedbegovici i Tijanici); Donji Zaseok (Zecovi, Vrla Strana i Biberovici); Godu (Godu i Plan); Kobilici (Kobilici i Kosa); Kovacevici (Kovacevici i Gavrici); Kraljevici (Kraljevici i Svrake); Mededa (Grabovice, Durakovici, Dekici, Beici i Novo Naselje); Nezuk (Nezuk, Gornji Nezuk i Nezuk Debeljak); Rastonica (Laze, Caklovica, Cairi, Obrine, Vasiljevici, Gornji Zavid, Donji Zavid, Brzak i Lipak); Sapna (Sapna i Gaj); Skakovica (Rijecani, Maura, Gradina, Vukmiri, Romani, Sarici, Skakovica, Sandici, Tomici, Prelovina i Roanj); Vitinica (Ramici, Andelici, Selimovici, Mahmutovici, Krstac, Han, Marnici, Rizvanovici, Brdaci, Dakic, Fatici i Kolonija); Zaseok i uje-arci (uje i arci).


HISTORIJSKI PREGLED

U administrativnom pogledu Sapna je kao opcina pocela egzistirati od 18. marta 1998 . godine kada se na osnovu Odluke Federalnog parlamenta po prvi put sastalo Op?insko vije?e. Op?ina Sapna je nastala Mezaripodjelom op?ine Zvornik na dva dijela: na op?inu Zvornik u RS i op?inu Sapna u FBiH .

Me?utim, Sapna je imala svoju autonomnost jo od ranog perioda historije BiH . Poznato je da su na podrucju Sapne ljudi ivjeli jo od najstarijih vremena. Sapna kao administrativno teritorijalni pojam se spominje jo u periodu srednjeg vijeka. Poznat je i na najstarijim kartama ucrtan naziv upa Sapna.


U onom vremenu taj naziv je predstavljao podrucje koje je egzistiralo kao jedna autonomna cjelina. Dokaz aktivnog ivljenja ljudi na podrucju Sapne su mnogobrojni stecci koji se i danas nalaze u naseljima: Handelici, Mededa, Gornja Sapna itd. U periodu srednjeg vijeka Sapna je predstavljala vano komunikacijsko podrucje izmedu tadanjih gradova Zvornika i Teocaka . Dolaskom Osmanlija na ove prostore Sapna se pominje kao nahija Sapna koja pripada zvornickom sandaku koji je osnovan u Ste?akperiodu izmedu 1478 . i 1483 . godine. Veoma aktivnu naseljenost ljudi iz ovog perioda potvrduju mnogobrojna mezarja koja se nalaze na vie lokaliteta.

Za vrijeme austro ugarske vlasti Sapna pripada zvornickom kotaru (srezu). Takoder u vrijeme kraljevine SHS odnosno Kraljevine Jugoslavije Sapna je bila u sastavu sreza Zvornik kao jedna od deset opcina, a u sastavu okruga tuzlanskog. Nakon Drugog svjetskog rata Sapna ce egzistirati kao opcinsko sredite sve do 1958 . godine kada se gasi zvornicki srez i prikljucuje tuzlanskom, a opcina Sapna se pripaja opcini Zvornik. Tokom agresije na BiH dio tadanje opcine Zvornik, odnosno dananja opcina Sapna se na veoma efikasan nacin organizirala i opstala kao slobodna teritorija. Sve navedeno govori da je opcina Sapna bila i ostala kompaktno podrucje kako u historijskom tako i u dananjem smislu.


Tekst preuzet sa www.opcinasapna.ba

 
 
 
 

Op?inski INFO

 
 
 
 
nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art