SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne 9. sjednica OV Sapna

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

9. sjednica OV Sapna

Ispis
14 tačaka Dnevnog reda danas se našlo pred vijećnicima Općinskog vijeća Sapna koje je održalo danas svoju 9. redovnu sjednicu.
Najbitnije su se odnosile na razmatranje i usvajanje prijedloga o dopuni Statuta Općine, o organizovanju javnog prevoza na prostoru općine, o uređenju obale jezera Sniježnica, o zaduživanju kod NLB Tuzlanske banke za 200 000 KM za rekonstrukciju prizemlja zgrade Općine te informacije o klizištima te informacije o stanju u oblasti kulture i sporta.

Prijedlozi i odluke su uglavnom donošene jednoglasno a najviše diskusije je bilo o Zaključku koji je donijela Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama Općinskog vijeća o poništavanju izbora za rukovodstvo Mjesne zajednice Međeđa. Naloženo je da Općinski načelnik preduzme mjere koje će omogućiti održavanje novih izbora za Vijeće MZ Međeđa i njenog predsjednika.

Doneen je i zaključak da se zahtjeva od Skupštine TK da se u Skupštini televizije TK nađe i predstavnik sa prostora naše općine kojeg bi predložio načelnik a kako bi se uzelo učešća u kreiranju politike ove televizijske kuće.

Bilo je rasprave i o potrebi kreditnog zaduživanja Općine u vezi sa rekonstrukcijom prizemlja zgrade na što je načelnik iznio informaciju da će se sklopiti ugovor na 36 mjeseci a otplatu te da se rekonstrukcija vrši u sklopu projekta koji Općina ima sa GAP-om a tiče se izgradnje šalter-sale za rad sa strankama/građanima. Ukupna vrijednost projekta sa GAP-om i sredstva koja će uložiti Općina će iznositi oko pola miliona KM.

Sjednica je počela u 10 sati i sa pauzom od 40 minuta je trajala do 13 sati.
 
 
 
 

Najčitanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno