SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis
?lanovi Crvenog kria/krsta op?ine Sapna su organizovali i u djelo sproveli akciju pomo?i najugroenijim gra?anima op?ine. Oni su tako izvrili prikupljanje i podjelu paketa sa osnovnim ivotnim namirnicama za 24 porodice sa prostora cijele op?ine.


Ibrahim Dropi?, sekretar Crvenog kria je naglasio kako akcija nije okon?ana i da je to dio kontinuiranih aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se olakao ivot onima koji su u tekoj materijalnoj situaciji.


FOTOGRAFIJE


Foto: Crveni kri Sapna
 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno