Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne Slovenci u posjeti BiH

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Slovenci u posjeti BiH

Ispis
Nakon to su u?enici MS Sapna u decembru prole godine posjetili Celje, u prethodnih nekoliko dana su u?enici Poslovno-komercijalne kole iz Celja bili u uzvratnoj posjeti svojim vrnjacima.
Tokom nekoliko dana boravka u Sapni i nakon odranog okruglog stola na temu interkulturalnog dijaloga izme?u Slovenaca i Bosanaca, gosti iz Slovenije su se upoznali sa uslovima ivota i rada ovdanjih u?enika, pogledali su i nekoliko kra?ih filmova vezanih za lokalnu sredinu i ratna stradanja. Posjetili su zatim i Memorijalni centar u Poto?arima poklonivi se rtvama genocida. Magistrica historije Helena Menjak kazala nam je:

- Duboko sam potresena onim to sam vidjela na ovom mjestu, i ove negativne impresije ?e me sigurno jo dugo pratiti.

U?enici su sa svojim profesorima posjetili i staru zvorni?ku tvr?avu, srednjovijekovne ste?ke na prostornu op?ine Sapna, tuzlanska slana jezera ?ime je zaokruen njihov boravak u naoj zemlji. Predstavnici obje kole su izrazili elju da se saradnja nastavi i u budu?nosti kroz sportska i kulturna druenja te razmjenu iskustava iz obrazovnog procesa ove dvije, po profilu zvanja i zanimanja za koja koluju, vrlo sli?ne kole.

Jusuf Omerovi?, direktor MS Sapna je kazao da se nada kako ?e nai u?enici u budu?nosti biti uklju?eni i u druge projekte koji podrazumijevaju prekograni?nu saradnju kako bi se dodatno upoznali sa ivotom van nae zemlje.

FOTORGAFIJE 
 
 
 

CB Login