SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis
Na Univerzitetu u Isto?nom Sarajevu, svoju magistarsku tezu je odbranio na sugra?anin Jusuf Omerovi?. Tema njegovog magistarskog rada bila je Geografski i turist?ki poloaj Tuzle. Odbranio ju je u petak, 15. jula pred ?lanovima komisije i u prisutstvu porodice, prijatelja i kolega. Ina?e, Jusuf Omerovi? je dugi niz godina direktor Mjeovite srednje kole i profesor geografije.

FOTOGRAFIJE


Foto: Amer R.
 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno