Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis
Sapna je siromanija za jedan objekat. Njegovim nestankom ipak ne?e nestati i sje?anje na sve ono to se u njemu organizovalo - pionirske zakletve, projekcije filmova, kulturne doga?aje i na kraju- igranke. Danas je sruen objekat kino-sale.

Prije rata je to bio Dom omladine, pa kino-sala, a nakon rata tu je otvorena fokoteka Vitezovi. Ne?emo sad sa puke informacije pre?i na sentimentalni osvrt na sve ono to je mnogim generacijama ovaj prostor zna?io, a da je odavno bilo vrijeme da se srui zbog svoje dotrajalosti - bilo je!


FOTOGRAFIJE

 
 
 
 

CB Login