SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis

Na dnevnom redu 28. sjednice Op?inskog vije?a Sapna, odranoj 10. aprila nalo se 17 ta?aka. Najvie diskusije izazvao je Prijedlog Statutarne Odluke o dopuni Statuta op?ine Sapna, ta?ka koja se ticala pitanja uskla?ivanja Statuta sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
 

Panju vije?nika je privukao broj vije?nika za sljede?i saziv Vije?a. Prema Izbornom zakonu broj vije?nika u op?inama koje imaju izme?u osam hiljada i dvadeset hiljada bira?a treba da se kre?e izme?u 17 i 25. Nakon diskusije i glasanja koje nije donijelo dvotre?insku ve?inu Prijedlog ?e se ponovo na?i pred vije?nicima na sljede?oj sjednici Vije?a, a do tada bi se klubovi vije?nika trebali usaglasiti o pomenutom pitanju.

Pred vije?nicima su se nali i Izvjetaj o radu Op?inskog na?elnika i Op?inskih slubi za upravu, zatim Izvjetaj o radu Op?inske izborne komisije, Izvjetaj o radu bora?kih organizacija, Informacja o zimskom odravanju lokalnih putnih pravaca, Informacija o planu proljetne sjetve, Odluka o stipendiranju redovnih studenata i u?enika generacije O Sapna i MS Sapna te Izvjetaj o izvrenju budeta op?ine za 2011. godinu.

Sa dnevnog reda su povu?ene ta?ke koje su se odnosile na Izvjetaj o radu JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna i ona o Izvjetaju o radu zajedni?kog pravobranilatva Kalesija i Sapna za 2011. godinu.

Pod posebnom lupom se naao rad komunalne inspekcije, kvaliteta vode u sistemu napajanja Vitinice i okolnih naselja a Vije?u je upu?ena i inicijativa da se jedna od ulica u Sapni nazove po poginulom Zlatnom ljiljanu Semiru Imirovi?u - Kobri. 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
 
 
 
 
nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art