SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis
Gender senzitivna socio-ekonomska analiza op?ine Sapna, na kojoj je radila lokalna radna grupa uz pomoc Holandske organizacije za razvoj SNV i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, predstavljena je u utorak.

Koordinatorica Gender radne grupe op?ine Sapna, Fatima Gui?, kae da istraivanje pokazuje da je najve?i problem za prostor op?ine Sapna nezaposlenost koja poga?a jednako i mukarce i ene. Sli?no je i u obrazovanju.

Jo uvijek sam jedina ena magistar ekonomskih nauka, magistar uop?e na podru?ju op?ine Sapna, to tako?er alje jasne signale ovakvim organizacijama koje se bave razvojem, a posebno gender pitanjima u cijeloj dravi, a posebno u jednicama lokalne samouprave koje su ruralnog karaktera i specifi?nosti kao prostor op?ine Sapna, kaze Fatima.

Uspjena koarkaica i srednjokolka Admira Mahmutovi? problem neravnopravnosti vidi u potcjenjivanju mladih ena.

Nas djevojke ovdje potcjenjuju. Prije svih roditelji nas potcjenjuju, ne dozvoljavaju nam da izrazimo svoj talenat. Ja nisam imala problema sa tim, jer su moji roditelji mene podravali u svemu, ali moje drugarice nemaju tu mogu?nost iako su jako talentirane za razne oblasti, nemaju podrku svojih roditelja, to im je najbitnije. Na primjer, ovdje u Sapni imate vie sportova za de?ke koji mogu trenirati, a mi cure nemamo nita fakti?ki za nas, kae Admira.

Jedan od ?lanova Gender radne grupe op?ine Sapna, Mirnes Gui? smatra da je ekonomsko osnaivanje ena usko vezano sa njihovim politi?kim aktivizmom.

Ekonomsko osnaivanje ena bi direktno utjecalo i na njihovu politi?ku aktivnost, odnosno mogu?nost da samostalno donose odluke i da ih implementiraju shodno svome razumijevanju stvari i ukazivanju prioriteta, kae Gui?.

Program Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine u op?inama Sapna, ep?e, Doboj Jug, Oraje, Novi Travnik, Novi Grad Sarajevo i Sanski Most provodi se uz finansijsku podrku UN WOMEN.


 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno