SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis
U povodu Dana dravnosti Bosne i Hercegovine u?enici Mjeovite srednje kole Sapna su organizirali prigodnu priredbu na kojoj su se predstavili polaznici vannastavnih aktivnosti.

Akcenat je stavljen na zna?aj obiljeavanja ovoga datuma i njegovu historijsku bitnost za stanovnike ove zemlje koju mnogi ne doivljavaju vie kao svoju jedinu domovinu. Tim vie su ovakve manifestacije zna?ajne kako se ne bi zaboravili stubovi dravnosti ili bili zamijenjeni nekim drugim.

?lanovi dramske, recitatorske, folklorne, muzi?ke i horske sekcije su izveli bogat program te kod prisutnih izazvali dugotrajan aplauz.

 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno