SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis

 

Op?inska vije?a Kalesija i Sapne usvojila su Odluku o osnivanju Zajedni?kog pravobranilatva za op?ine Kalesiju i Sapna. Prema usvojenoj odluci, sjedite Pravobranilatva bit ?e u Kalesiji, ali ?e op?inski pravoranilac imati obavezu da jedan radni dan provede u Sapni...


Rad Zajedni?kog pravoranilatva po?inje 1. avgusta. Op?ina Kalesija ?e za rad Zajedni?kog pravobranilatva izdvajati 60 posto, a Sapna 40 posto potrebnih finansijskih sredstva. Op?inskog pravobranioca i zamjenika pravobranioca birat ?e zajedni?ka komisija koju ?e ?initi ?lanovi komisija za izbor i imenovanja op?inskih ije?a Kalesija i Sapna.

S obzirom da Op?ina Sapna, zbog nemogu?nosti finansiranja, nije imala vlastito pravobranilatvo, i do sada je Op?insko pravobranilatvo Kalesija u postupcima pred sudom i drugim organima zastupalo Op?inu Sapna.

Na?elnici ovih dvaju op?ina Rasim Omerovi? i Ismet Omerovi? su nam kazali da je ova odluka rezultat ve? ranije uspostavljene dobre saradnje op?ina Kalesija i Sapna.

kalesijske-novine.com

 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno