SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

IspisRadovi na putu Godu - Sapna se ?ini da ne napreduju dovoljno brzo. Mali broj angaovanih radnika i mali broj aktivnih maina.

 

ta je uzrok tome ne znamo, ali je teta ne iskoristiti ovo lijepo vrijeme ili su moda neka gradilita "Izgradnji" vanija?save
 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno