Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne Nevladin sektor, sastanak sa World Visionom

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Nevladin sektor, sastanak sa World Visionom

IspisU restoranu Saraj u Sapni organizacija World Vision organizovao susret sa nekoliko nevladinih organizacijasa podru?ja op?ina Zvornik, Sapna i Kalesija na temu podrke ekonomski odrivim projektima.

 

Prisutni su bili predstavnici Organizacije osoba sa invaliditetom, Udruenja p?elara, Udruenja proizvo?a?a i preduzetnika i Udruenja mladih sa prostora op?ine Sapna, iz Kalesije su bili pristutni predstavnici Udruenja Osmijeh nade te Udruenja roma, iz op?ine Zvornik prisutni su bili predstavnici Anime 2005 te Libertasa.

U januaru ?e se organizovati serija sastanaka sa predstavnicima pomenutih udruenja na kojima ?e se izvriti njihova evaluacija za mogu?u podrku projektima u narednoj godini.

 
 
 
 

CB Login