SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne Obilne padavine

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Obilne padavine

Ispis

Na prostoru nae op?ine u posljednja tri dana na prekide i u razli?itom intenzitetu pada kia. Obzirom na golemi sliv rijeke Sapne, ne ?udi da za kratko vrijeme korito rijeke bude puno.

Na sljede?im fotografijama vidite koliki je ina?e vodostaj rijeke Sapne a koliki je zabiljeen ju?er ujutro.

Foto: Mirza B.


Foto: ManijaK

 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno