Ovdje ste:: O SAPNI Mjesne zajednice MZ Kobili?i

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

MZ Kobili?i

Ispis
Relativno mlada mjesna zajednica u ?ijem sastavu su naselja Kobili?i i Kosa.
Nalazi se na maloj udaljenosti od centra na prostoru, koji je geografski okrenut ka jugoistoku. Mjesna zajednica je nastala od dijela prijeratne mjesne zajednice Sapana kada je zajedno sa Kraljevicima izdvojena kao posebna mjesna zajednica.U ovoj mjesnoj zajednici danas ivi oko 550 stanovnika. Dan, koji se obiljleava u ovoj mjesnoj zajednici, je 5. maj kadaje stradao najve?i broj boraca ARBIH u Kobili?ima.
U okviru ove mjesne zajednice ura?eno je uz podrku mjetana i op?ine Sapna niz projekata od koji su najvaniji: obnova 16 stanbenih obejakta, ura?ena je kanalizaciona mrea za otpadne i povrinske vode u duini od 3km, ure?eno je 1300 metara puta (betoniranjem), izvrena je obnova elektromree kompletne mjesne zajednice pri ?emu su mjetani dali svoj doprinos u iskopavanju rupa, dizanju stubova i razvla?enju kablova, svojim sredstvima gra?ani su izvrili rekonstruktuiranje PTT mree (podzemna instalacija) u duini od 1500 m primarnog voda i 4000 m sekundarne mree. U postratnom periodu u mjesnu zajednicu
Kobili?i nevladine organizacije dodijelie su 6 muznih krava za najugroenije kategorije stanovnitva, mjetani su vlastitim doprinosom sanirali 4 klizita, to je pomogla i op?ina Sapna, izgra?en
je poligon za male sportove, koji je tako?er finansirala op?ina, obezbje?ena su sredstva za vodosnadbijevanje te za druge projekte, koji su u interesu mjetana ove mjesne zajednice i gra?ana
op?ine Sapna.
 
 
 
 

CB Login