Ovdje ste:: O SAPNI Mjesne zajednice MZ Vitinica

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

MZ Vitinica

Ispis

Karakteristi?no za ovu MZ je skup nekoliko zaselaka; Marni?i, Rami?i, Kolonija, Han?eli?, Han. Na tom, prili?no velikom prostoru, koji se doima kao visoravan ivi oko 2000 stanovnika. Ukupna zaposlenost stanovnitva ne prelazi 15%.

Predsjednik Mjesne zajednice je Besim Spahi? a zgrada MZ se nalazi u naselju Kolonija. U Vitinici ?e od ove godine biti osnovana osmogodinja kola, a zgrada za nju je zavrena ove godine, tako da ?e veliki broj djece biti lien putovanja do kole u Sapni. ?etverogodinja kola odavno egzistira a kao ispostava O Sapna.

U Vitinici postoji i ambulanta od 1995. godineOd realiziranih projekata u ovoj MZ treba se izdvojiti projekat izgradnje vodovodne mree iz 2002. godine, zatim asfaltiranje putnog pravca Sapna - Vitinica, Asfaltiranje puta do Han?eli?a, izgradnja 3 damije i izdradnja spomen obiljeja poginulim borcima.

1999. godine je osnovan fudbalski klub Mladost, koji se takmi?i u drugoj kantonalnoj ligi.


vie: www.vitinica-online.net


Han

Han?eli?i


Marni?i


Rami?i

by Emin Hodi?, slike by FreshCat

 
 
 
 

CB Login