RENOVIRANJE MESDŽIDA U JUSIĆIMA (RADOVI I PRIKUPLJENA SREDSTVA)

alt

U proteklih nekoliko dana izvode se radovi na renoviranju mesdžida u Jusićima. Planirano je da se radovi okončaju do 27. maja, kada će biti upriličen vjerski program povodom...

 

22. godišnjice od zarobljavanje i ubistva 50 Jusićana. Do danas (25. 05. 2014.) urađeno je sljedeće:

 • izbačen je stari pod koji je stradao zbog vlage,
 • izvršena je hidroizolacija,
 • kupljen novi tepih,
 • ugrađena klima-uređaj,
 • izmješten strujomjer kako bi se moglo očitavati stanje bez ulaženja u objekat,
 • termoizolacija na plafonu mesdžida,
 • pregletovani zidovi i uražen novi malter,
 • umjesto starih drvenih prozora  i vrata ugrađeni su plastični, 
 • polijepljene pločice na prednjem zidu i ulazu,
 • postavljene plastične stalaže za obuću,
 • Urađena vanjska fasada,
 • napravljen minber,
 • kupljene levhe i satovi,
 • urađeni novi oluci,
 • zamijenjen krov.

Planirani su radovi na mjesnoj česmi i prilazu do mesdžida iz pravca Kozluka. Do sada su ovu akciju podržali:

 • 1. Islamović Š. Senad...................................... 1600 €
 • 2. Islamović Š. Selim.........................................950 KM + 600 €
 • 3. Islamović N. Dževad.....................................1050 €
 • 4. Islamović N. Senad...................................... 50 €
 • 5. Islamović  N. Suad.........................................200 €
 • 6. Islamović J. Mustafa.....................................100 KM
 • 7. Islamović J. Asim...........................................20 KM
 • 8. Mustafić Sadija (Pizzerija AS)........................50 €
 • 9. Mustafić Dž. Mujo.........................................150 KM
 • 10. Islamović D. Muradif- Mujo.........................50 KM
 • 11. Mustafić  H. Muharem................................100 €
 • 12. Hasanović Fikret........................................100 €
 • 13. Porodica Spahić (Zaseok)..........................50 KM
 • 14. Alihodžić Mirzet (Janja)..............................20 KM
 • 15. Muratović B. Mevludin................................100 KM
 • 16. Latifović Smajo..........................................150 €
 • 17. Latifović Asidin..........................................50 €
 • 18. Latifović Hamša........................................50 €
 • 19. Islamović Mirnes.......................................100 €
 • 20. Musić Senaid.............................................200 €
 • 21. Selimović Damir.........................................100 KM
 • 22. Latifović Mirza............................................10 KM
 • 23. Mustafić Ajša (Musinica).............................100 KM
 • 24. Muratović Aiša............................................50 KM
 • 25. Hodžić Fata................................................50 KM
 • 26. Ibrahimović Esad.......................................100 KM
 • 26. Ibrahimović Mirsad.....................................50 KM
 • 27. Islamović Almir............................................50 KM
 • 27. Hrustić Hrustan i Hasida.............................50 €
 • 30. Islamović Adin............................................50 KM
 • 31. Smajlović Mirnes........................................50 KM
 • 32. Musić Nurija...............................................100 €
 • 33. Halilovic Saida............................................150 €
 • 34. Hasanović Vehid.........................................100 €
 • 35. Hasanović Melvir.........................................50 KM
 • 36. Mustafić Derva............................................50 KM
 • 37. Islamović Saudin........................................50 KM
 • 38. Islamović Muška.........................................50 KM
 • 39. Mustafić Edin..............................................20 KM
 • 40. Mustafić Hazim...........................................50 KM
 • 41. Brđak Suada i Sadik...................................100 €
 • 42. Smajlović Damir..........................................20 KM
 • 43. Smajlović Mirzet.........................................50 KM
 • 44. Mustafić Halim...........................................135 €
 • 45. Halilović Muamer.......................................50 €
 • 46. Ahmetović Elvir (Kostijerevo)....................20 €
 • 47. Ahmetović Esad (Kostijerevo)...................20 €
 • 48. Murat (Turčin iz Salzburga).......................10 €
 • 49. Mustafić Almir (Kozluk)..............................200 €
 • 50. Rekić Selvira (Bihać)...................................100 €
 • 51. Islamović Semir..........................................20 KM
 • 52. Ibrahimović Jasmin....................................100 €
 • 53. Smajlović Kisa............................................50 KM
 • 54. Ibrahimović Zećo.......................................50 KM
 • 55. Selimović Zijo.............................................50 KM
 • 56. Porodica Pašić............................................50 KM
 • 57. Islamović Zijad s porodicom.......................800 KM (oluci)
 • 58. Dudaković Sanela i Edo.............................100 KM
 • 59. Ikanović Mujo i Enisa.................................100 KM
 • 60. Mustafić Adis..............................................50 KM
 • 61. Ramić Vahidin.............................................25 €
 • 62. Mustafić Elvis..............................................500 KM
 • 63. Muratović Fatija..........................................50 KM
 • 64. Mersad Ibrahimovic-Jusici.............................. 500 chf
 • 65. Samir Vilic-Sarajevo...................................... 200 chf
 • 66. Ismet Baljkovic-Sandzak............................... 200 chf
 • 67. Suljo Bekric-Dulici........................................ 100 chf
 • 68. Sadam Bekric-Dulici .....................................100 chf
 • 69. Elvis Sabanovic-Kalesija ................................100 chf
 • 70. Dzevad Erdic-Cazin .......................................100 chf
 • 71. Izudin Sabanovic-Kalesija................................50 chf
 • 72. Enver Krizevac-Kalesija ..................................50 chf
 • 73. Adel Mustafic-Jusici...................................... 50 chf
 • 74. Jasmin ef. Demic-Sandžak.............................. 50€
 • 75. Mirzet Alic-Kalesija .........................................20 chf
 • 76. Amer Delic-Vakuf ............................................20 chf
 • 77. Mirnes Jusic-Godus......................................... 20 chf
 • 78. Husić hadži Mejra..........................................500 KM
 • 79. Cakor Amira (za majku Hatiju)......................PVC stalaža za obuću (500 KM)
 • 80. Kahrimanović Mirsad.................................... 20 €
 • 81. Kahrimanović Rejha..................................... 20 KM
 • 82. Kahrimanović Emina.................................... 20 KM
 • 83. Besic Muhamed.......................................... 20 KM
 • 84. Avdic Mirzet................................................100 KM
 • 85. Hasanovic Aldin.......................................... 30 KM
 • 86. Mustafic Osmo- Beli................................... 30 KM
 • 87. Huskic Alida............................................... 20 KM
 • 88. Islamović Nijaz.............................................Stolarija za mesdžid
 • 89. Ibrahimović H. Alija...................................100 €
 • 90. Islamović Aiša (Sjenokos).........................100 €
 • 91. Islamović Nermin (Sjenokos).....................100 €
 • 92. Islamović Nurdin (Sjenokos)......................100 €
 • 93. Huskić Adem i Saida (N.Selo).....................100 €
 • 94. Turska prodavnica-GÜVEL(Salzburg)..........50 €
 • 95. Turska mesara - Salzburg..........................70 €
 • 96. BIZ Salzburg.............................................300 €
 • 97. Mahmutović Hana......................................20 KM
 • 98. Latifović Murat...........................................300 KM  i kamene pločice za prednji zid
 • 99. Islamović Fahrudin....................................50 KM
 • 100. Wielfrid Freiberger.................................200 € (Selimov i Senadov šef)
 • 101. Bosnischer Kulturverein Mödling............851 € + 20 KM
 • 102. Mustafić Šaban s porodicom...................100 €
 • 103. Džinić Džemil...........................................50 KM
 • 104. Džinić Džemila.........................................50 KM
 • 105. Ibrahimović Ismet...................................50 KM
 • 106. Mustafić Sulejmen...................................50 KM
 • 107. Mustafić Said...........................................50 €
 • 108. Mustafić Salko.........................................50 €
 • 109. Kadić Hamo.............................................50 €
 • 110. Muratović H. Sadik..................................50 €
 • 111. Mustafić Husejn- Huko............................100 KM
 • 112. Topalović Enis.........................................100 €
 • 113. Mustafić (Šaban) Jasmina.......................100 € 
 • 114. Bešić Tima...............................................50 €
 • 115. Džamija princa Abdullaha- Tuzla.............315 KM
 • 116. Duraković Senada i Emdin (Sakar)..........100 €
 • 117. Nuhanović Nermin...................................20 €
 • 118. Salihović Sejad- Handžija.......................20 €
 • 119. Nuhanović Nurija....................................10 €
 • 120. Grahić Izet..............................................50 €
 • 121. Muratović Velid.......................................190 KM
 • 122. Mahmutović Adem..................................50 KM
 • 123. Ibrahimović Mehemed............................40 KM
 • 124. Smajlović Zikreta i porodica...................100 KM
 • 125. Husejnović Hasmir (Zaseok)..................50 €
 • 126. Gušić hadži Salko (Kraljevići).................50 €
 • 127. Bešić Munib...........................................50 €
 • 128. Muratović Sahiba...................................20 €
 • 129. Ikanović Senada....................................20 €
 • 130. Muratović Elvis.......................................50 KM
 • 131. Hasanović (Junuzović) Selma.................50 €
 • 132. Smajlović Kasim (Kobilići)........................20 €
 • 133. Muratović Izet (STIROPOR I LIJEPAK ZA FASADU, UČESTVOVALI: MURATOVIĆ MURAT 100 KM I HUSEJIN 100 € I JOZIĆ MIRZET 100 €)
 • 134. Porodica iz Jusića (anonimno)................1000 €
 • 135. Hasanović Safa.......................................50 KM
 • 136. Hodžić Hasreta (Kovačevići)....................50 KM
 • 137. Omerbegović Hasreta.............................50 KM
 • 138. Hasanović Adil i Almedina........................50 €
 • 139. Karanović Adis (B. Dubica).......................50 €
 • 140. Bratić Ahmet (B. Dubica)..........................50 €
 • 141. Zehić Smajl i Nihada (Nezuk)...................50 KM
 • 142. Turčin Mustafa (Salzburg)........................10 €
 • 143. Sena (Kozluk)..........................................40 KM
 • 144. Latifović h. Omer i Ajka............................50 €
 • 145. Selimović Mujo.........................................200 KM
 • 146. Esmir ef. Hasanović s porodicom.............305 KM (pločice i lijepak za predulaz)
 • 147. Hasanović Huso (Hanđelići).....................50 € 
 • 148. Avdić Raša..............................................20 €
 • 149. Latifović Benam......................................50 KM
 • 150. Islamović Selvir.......................................20 KM
 • 151. Muratović Suvad.....................................400 KM
 • 152. Latifović Bajazit......................................250 €
 •