SAČUVAJMO TRAGOVE ZLOČINA- AKO NIJE KASNO

Agresor na Bosnu i Hercegovinu činio je velika zlodjela. Tragovi o njima bili su vidljivi na svakom mjestu. Vremenom se veliki broj tragova zločina uklonio, kao što je slučaj kada je... porušene objekte nemarna bošnjačka ruka uklonila kao najobičniji otpad, ne sluteći da time umanjuje zločin i radi za dobro neprijatelja Bosne. Ipak, ima i svijetlih primjera diljem Bosne i Hercegovine, a jedan je svakako i u našem džematu.

 

Naime, džematlije ovoga džemata su tragove rušenja njihove džamije sačuvale u vidu porušene munare na koju su stavili ploču sa datumom gradnje i rušenja. Također su i ćup stare munare na koji je dozidana nova obilježili  na mjestima koja su bila oštećena gelerima i mecima agresorskog oruđa i oružja.

Izbijeno kamenje iz  temelja i cokle džamije nadomjestili su betonom i isti ofarbali drugačijom bojom kako bi zapalo za oko posmatrača.

I još jednom apeliramo na Bošnjake: "SAČUVAJMO TRAGOVE ZLOČINA- AKO NIJE KASNO!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ČITANJA:
  • danas 83
  • |
  • jučer 206
  • |
  • sedmica 965
  • |
  • mjesec 3240
  • |
  • Ukupno 1361786