Ovdje ste:: Sport Ostali sportovi
 
 

Ispis
U nedjelju, 20. maja 2012. godine odrano je Dravno Kung FU prvenstvo BiH u Grada?cu na kojem je nastupio i sapanjski klub Tang Lang.

Glavni trener kluba, profesor Mersudin Smajlovi?, isti?e zadovoljstvo postignutim rezultatima: "Ovo je nae prvo prvenstvo pa smo nastupili sa samo dva takmi?ara, bra?om Latifovi?, koji su ostvarili odli?ne rezultate. Ve? na sljede?em ve?em takmi?enju, koje ?e se u septembru odravati u Tuzli, nastupit ?emo sa svim ?lanovima kluba."

Latifovi?i su u tri discipline osvojili dva tre?a i jedno drugo mjesto. Adnan je u disciplini forme osvojio drugo mjesto i samoodbrana tre?e mjesto a tre?e mjesto je osvojio i njegov brat Agan u disciplini borbe.

Tang Lang Sapna broji 15 ?lanova a treninge odravaju u sali podru?ne kole u Vitinici.


 
 
 
 

CB Login