SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis

Prema saznanjima Dnevnog avaza, ve?i broj ratnih komandanata jedinica Vojske RS u op?inama u kojima su se dogodili najstraniji zlo?ini u proteklom ratu, kao i njihovi tadanji politi?ki mentori, za sada su pote?eni bilo kakvog pravosudnog progona kako pred Dravnim tako i pred ve?inom kantonalnih sudova u BiH.

 

 

Poznata imena

Samo za zlo?ine po?injene u tuzlanskoj regiji ni 14 godina nakon zavretka rata nisu odgovarali Dragomir Andri?, visoki oficir JNA koji je naredio otvaranja logora u Podrinju, Mile Dubaji?, komandant kasarne JNA u Tuzli, Tomislav Pra?er, jedan od komandanata Aerodroma Dubrave, ratni predsjednici op?ina, komandanti kriznih tabova, komandiri lokalnih policija, iz op?ina Vlasenica, Bratunc, Bijeljina, Br?ko, itd.

- Fondacija Istina, pravda, pomirenje 2007. je podnijela krivi?nu prijavu protiv devet visokih oficira JNA zbog sumnji da su po?inili ratne zlo?ine protiv civilnog stanovnitva, kao i druga krivi?na djela na podru?ju Tuzle. Prijavu smo podnijeli protiv generala Veljka Kadijevi?a, Blagoja Adi?a, Milutina Kukanjca, Milana Nedeljkovi?a, Novice Simi?a, Mileta Dubaji?a, Momira Zeca, Veljka Braji?a i generala Praevi?a. ta je ura?eno po naoj prijavi, za sada ne znam, ali sigurno ?emo traiti da se javnost upozna s tim da li je iko pokrenuo istragu protiv ovih osoba - kae predsjednik ove fondacije Sinan Ali?.

Okolica Bijeljine

Izvor Dnevnog avaza iz Bijeljine navodi da ve?i broj oficira ?ija se imena nalaze na prijavi Fondacije, kao i drugih uz ?ije se djelovanje vee odgovornost za teke ratne zlo?ine, redovno dolazi u BiH, posebno u Semberiju i Podrinje, gdje posjeduju vikendice i stanove.

- Okolica Bijeljine je raj za bive prvake Karadi?eve drave. Dolaze Ostoji?, Buha, Kecmanovi?, Kalini?. Bivi poznati specijalci koji su po?inili najve?a zla u Podrinju, skoro da ljetuju pored Drine, ne boje?i se da bi iko od njih mogao odgovarati za ratne zlo?ine. Niko ne hapsi Dragana Kijca, Tomislava Kova?a.

Neki bivi oficiri JNA, koji ve?inom ive u Beogradu i Novom Sadu, a komandovali su jedinicama VRS u vrijeme kada su po?injeni najve?i zlo?ini u Podrinju, redovno dolaze na Drinu i pecaju ribu, dok drugi, opet u sezoni lova na divlja?, krstare Majevicom. Svi oni ubije?eni su da nikada ne?e odgovarati za bilo kakav zlo?in - tvrdi na izvor iz Bijeljine.

O tome jesu li Dravno ili entitetska tuilatva ikada pokrenula istrage ili sasluala nekoga od spomenutih, za sada nema bilo kakve informacije.

Dokazi u Tuilatvu BiH

Nakon to je Fondacija Istina, pravda, pomirenje podnijela krivi?nu prijavu protiv jednog broja oficira VRS, Kantonalno tuilatvo u Tuzli saslualo je svjedoke, prikupilo dokaze, dokumente o ozljedama i smrti odre?enih osoba te o po?injenim tetama uradilo vjeta?enja i 2008. godine sve to dostavilo Tuilatvu BiH na postupanje. Rije? je o oficirima Novici Simi?u, Miletu Dubaji?u, Momiru Zecu i Veljku Braji?u, kao i jo nekim osobama - kazala nam je portparol Tuilatva TK Jasna Suboti?.

 

tuzlarije.net

 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 22