SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH 819 godina poslije
 
 

819 godina poslije

IspisNa dananji dan navrava se 819. godina otkako je Ban Kulin uputio ?uvenu Povelju Dubrov?anima!

 

Nekoliko tekstova sa Wikipedia.org.

Povelja bosanskoga bana Kulina je napisana 29. augusta 1189. godine na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosan?icom. Ovaj dokument je ne samo najstariji dosad prona?eni o?uvani bosanski dravni dokument, nego je Povelja bosanskoga bana Kulina i najstariji dravni dokument kod svih junoslovenskih naroda i drava.

Transkript Povelje:

U ime oca i sina i svetog duha. Ja, ban bosanski Kulin, obe?avam Tebi knee Krvau i svim gra?anima Dubrov?anima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu drati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem iv.

Svi Dubrov?ani koji hode kuda ja vladam, trguju?i, gdje god se ele kretati, gdje god koji ho?e, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a ta mi ko da svojom voljom kao poklon. Ne?e im biti od mojih ?asnika sile, i dokle u mene budu, davat ?u im pomo? kao i sebi, koliko se moe, bez ikakve zle primisli.

Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evan?elje.

Ja Radoje banov pisar pisah ovu knjigu banove povelje od ro?enja Kristova tisu?u i sto i osamdeset i devet ljeta, mjeseca augusta i dvadeset i deveti dan, (na dan) odrubljenja glave Ivana Krstitelja.

 

 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 31