SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne 9. sjednica OV Sapna
 
 

9. sjednica OV Sapna

Ispis
14 tačaka Dnevnog reda danas se našlo pred vijećnicima Općinskog vijeća Sapna koje je održalo danas svoju 9. redovnu sjednicu.
Najbitnije su se odnosile na razmatranje i usvajanje prijedloga o dopuni Statuta Općine, o organizovanju javnog prevoza na prostoru općine, o uređenju obale jezera Sniježnica, o zaduživanju kod NLB Tuzlanske banke za 200 000 KM za rekonstrukciju prizemlja zgrade Općine te informacije o klizištima te informacije o stanju u oblasti kulture i sporta.

Prijedlozi i odluke su uglavnom donošene jednoglasno a najviše diskusije je bilo o Zaključku koji je donijela Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama Općinskog vijeća o poništavanju izbora za rukovodstvo Mjesne zajednice Međeđa. Naloženo je da Općinski načelnik preduzme mjere koje će omogućiti održavanje novih izbora za Vijeće MZ Međeđa i njenog predsjednika.

Doneen je i zaključak da se zahtjeva od Skupštine TK da se u Skupštini televizije TK nađe i predstavnik sa prostora naše općine kojeg bi predložio načelnik a kako bi se uzelo učešća u kreiranju politike ove televizijske kuće.

Bilo je rasprave i o potrebi kreditnog zaduživanja Općine u vezi sa rekonstrukcijom prizemlja zgrade na što je načelnik iznio informaciju da će se sklopiti ugovor na 36 mjeseci a otplatu te da se rekonstrukcija vrši u sklopu projekta koji Općina ima sa GAP-om a tiče se izgradnje šalter-sale za rad sa strankama/građanima. Ukupna vrijednost projekta sa GAP-om i sredstva koja će uložiti Općina će iznositi oko pola miliona KM.

Sjednica je počela u 10 sati i sa pauzom od 40 minuta je trajala do 13 sati.
 
 
 
 

Najčitanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 152