SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Kako se samozaposliti?
 
 

Kako se samozaposliti?

Ispis
U organizaciji Udruenja mladih Korak i u?e?e Udruenja neratnih invalida, u Sapni je danas odran seminar na temu Identifikacija resursa za zapoljavanje i samozapoljavanje mladih i invalidnih lica op?ine Sapna.


O ovoj, aktuelnoj tematici govorili su Azem Muharemovi?, ispred Biroa za zapoljavanje i prof. Nermin Halilovi?. Muharemovi? je govorio o problematici koja prati rad Biroa te o strukturi nezaposlenih osoba dok je u drugom dijelu, Halilovi? govorio o konkretnim akcijama koje nezaposlene osobe mogu preduzeti u cilju organiziranja vlastitog biznisa. Tako su prisutni mogli saznati kako se osnivaju pravni subjekti, te savjete o tome koji je oblik organiziranja i biznisa najbolji za specifi?ne ideje, potrebe ili namjere onoga koji eli da to u?ini.

Ovaj je seminar projekat koji je podrala organizacija World Vision, ured u Tuzli.

FOTOGRAFIJEFoto: ManijaK, SapnaOnLine

 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 55