SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Sve?ano potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa op?inom Sapna
 
 

Sve?ano potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa op?inom Sapna

Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, SapnaDobra saradnja izmedu Italijanske NVO CISP i op?ine Sapna na projektu Promocija omladinske politike na lokalnom nivou u sjeveroisto?noj Bosni i Hercegovini  koji sufinansira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije, te rezultati koji su ostvareni u proteklom periodu su i formalizovani u srijedu...


sve?anim potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju izmedu Na?elnika op?ine Sapna Ismeta Omerovi?a i direktora CISP za BiH Jasmine Ov?ina. 

Za sljede?u godinu je planiran rad na izradi dokumenta omladinske politike (Strategije za mlade) te implementacija zajednickih projekata u korist djece i mladih.

Tekst i foto: S.I
 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 24