SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Promoviran dokumentarni film
 
 

Promoviran dokumentarni film

Ispis

Sapna je u prethodnom ratu bila teritorij na kojem su se slomile dvije velike neprijateljske ofanzive, "Seminar" u decembru 1993. godine i "?eki? i nakovanj" u 1995. 


Bile su to ofanzive u kojima se nastojao odbraniti goli ivot civila u tadanjim slobodnim teriorijama op?ina Teo?ak i Zvornik. Sapnjak Kemal Durakovi?, sa privremenim boravitem u Holandiji, je kroz svoje dnevnike dokumentovao dogadaje koji su se tokom rata zbivali na ovim prostorima. Nakon rata, na osnovu tih dnevnika nastalo je ?etverotomno djelo "Na isto?nom bedemu Bosne", referentno djelo o svakodnevnom ivotu Bonjaka tokom agresije na BiH. 

Durakovi? je vo?en eljom da se ne zaborave najve?i heroji ovoga kraja zapo?eo sa snimanjem nekoliko dokumentarnih filmova. Prvi od njih promoviran je u Sapni a govori o velikom borcu, Rahmi Okanovi?u - traki. Rije? je o borcu koji se isticao svojom hrabro?u a zra?io optimizmom i vedrim duhom. Naalost, u januaru 1995. godine, iz neutvr?enih razloga digao je ruku na sebe i okon?ao ivot samo mjesec dana prije zakazanog vjen?anja.

- Prolo je 16 godina od potpisivanja Dejtona niko nita ne pri?a o onima koji su stvorili uslove za Dejton. Dakle, borci su zaboravljeni pa i oni koji su dali svoje ivote. Rahmo Okanovi? - trako je posebna pri?a, jer je bio kao vojnik JNA u Sloveniji i Hravatskoj u vrijeme ratova u tim republikama. On je ve? imao PTSP prije nego smo mi osjetili za rat i to je jedan od razloga da ukaem da su ljudi sa PTSP nepredvidljivi i da im se treba pokazati ve?a panja, kae Durakovi?.

Nesumnjivo je da ovaj dokumentarni film, zasnovan na razgovoru sa njemu najbliim saborcima, prijateljima i ?lanovima porodice predstavlja nemjerljiv doprinos nastojanju Bonjaka da ne zaborave ratne strahote kroz koje su proli a mladima nudi mogu?nost da shvate ono to se desilo. Da se ne bi ponovilo.


FOTOGRAFIJE
 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 33