SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Vodenica i vrijeme
 
 

Vodenica i vrijeme

Ispis

Kada je rahmetli Adem Muratovi? iz eti?a u blizini Sapne 1960. godine po?eo graditi vodenicu, nije mogao ni slutiti ta ?e se sve izdeavati u dolini potoka Kapavica. Gradio ju je ?itavu godinu dana, konstruiu?i vodeni?ki mehanizam i kopaju?i kanal za vodu. Od nje je prehranjivao deseto?lanu porodicu.

Danas, 51 godinu kasnije, vodenica jo uvijek melje, jo uvijek pomae u prehranjivanju porodice Muratovi?. Ali, od svoje izgradnje do danas svjedo?ila je brojnim i bolnim doga?ajima. Po?etkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, mjetani eti?a su morali napustiti svoje domove kako bi spasili ivu glavu. Adem je, ipak, odlu?io da ostane na svom ku?nom pragu. Njegova elja da ostane na svome i uzda se u najbolje ga je kotala ivota. Stradao je jer je musliman koji je vjerovao da ga doju?eranje komije ipak ne?e ozna?iti kao nekoga ko im je prijetnja. I pogrijeio.

Njegov najmla?i sin, trideset sedmogodinji Reid Muratovi?, odlu?io je nakon rata da se vrati na svoje, kao to je to u?inila i ve?ina eti?ana. Kao ratni vojni invalid ivi od sitnih poljoprivrednih poslova i od invalidnine. Reid ima peto?lanu porodicu. Najstarija k?i, Melisa, odli?na je u?enica gimnazije, Enisa poha?a osnovnu kolu a Enis ?e tek na jesen sjesti u kolsku klupu.

U spomen na svoga oca je odlu?io da obnovi staru vodenicu, da je osposobi do pune funkcionalnosti. Danas je to jedina vodenica u sapanjskom kraju u koju mnogi donose ito ili penicu na mljevenje. Kvalitet je, kau, izniman pa je to jedan od najve?ih razloga to je ona u periodu od jeseni do prolje?a u punom pogonu.

- Vodenica moe samljeti oko 300kg ita, ali svaki dinar koji tako do?e u ku?u je sigurno halal-para, pa mi je jo draa i milija - pri?a Reid dok nam pokazuje mehanizam pomo?u kojeg voda pokre?e rvanj.

- Nedavno mi je dolazio nekakav ?ovjek koji mi je ponudio da otkupi vodenicu, ali ne postoji novac za koji bih to uradio! - naglaava na doma?in kojemu vodenica donosi skroman prihod, ali je njena sentimentalna vrijednost mjerena nekim drugim vrijednosnim parametrima.


FOTOGRAFIJE


 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 54