Ispis
3. decembra. 2011. godine u?enici MS Sapna posjetili su djecu sa posebnim potrebama na Odjelu za fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju.

Oni su ovoj djeci poklonili 30 paketi?a, kao i knjige u vrijednosi od 155 KM koje oni sebi nisu mogli priutiti. Cilj ove posjete prije svega bio je izmamiti, bar na kratko, osmijeh na lice djece sa posebnim potrebama. eljeli su da ta djeca osjete da nisu zaboravljena.

Akciju su podrali i u?enici O Sapna, direktori Jusuf Omerovi? i Zudin Mahmutovi?, kao i mnogi poduzetnici sa prostora nae op?ine. Izgled i stanje djece sa posebnim potrebama ne ostavljaju ravnodunim.

Ve?ina njih je nadarena za mnoge stvari. Navest ?emo primjer dje?aka koji za svaki datum od 2000. do 2011. godine moe u trenu re?i koji je bio dan u sedmici. Tu se lije?e i dvije djevoj?ice, sestre blizankinje ?ija je majka, dok je bila trudna, imala saobra?ajnu nesre?u, zbog ?ega je morala i prijevremeno roditi.
Postoji jos mnogo djece koja imaju zastrasuju?u ivotnu pri?u.

U?enici kole su prikupili i zna?ajnu koli?inu namirnica, povr?a, za?ina, brana, ulja i drugih prehrambenih proizvoda za potrebe Narodne kuhinje Merhameta u Tuzli. Nadamo se da ?e ovakvih akcija biti i u budu?nosti, a dosadanja iskustva govore da se to s pravom o?ekuje obzirom na dokazanu dareljivost u dosadanjim humanitarnim akcijama.

FOTOGRAFIJE