SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
Ju?er je odrana 26. redovna i ujedno posljednja sjednica Op?inskog vije?a Sapna u 2011. godini.

Pred op?inskim vije?nicima se nalo petnaest ta?aka dnevnog reda, me?u kojima nekoliko odluka i informacija, te Program rada Op?inskog vije?a i op?inskog na?elnika za 2012. godinu.
Najve?u panju vije?nici su posvetili svakako Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o budetu op?ine Sapna za 2011. godinu, Odluci o budetu i Odluci o izvrenju budeta op?ine Sapna za 2012. godinu, te Odluci o komunalnom redu i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama.

Nakon diskusija usvojene su:
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budetu op?ine Sapna za 2011. godinu u iznosu od 3.161.602,50 KM;
 • Odluka o budetu op?ine Sapna za 2012. godinu u iznosu od 2. 163. 948,00 KM;
 • Odluka o izvrenju budeta op?ine Sapna za 2012. godinu; Odluka o komunalnom redu;
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama;
 • Odluka o imjenama i dopunama Odluke o op?inskim administrativnim taksama;
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i na?inu dodjele stipendija redovnim studentima sa prostora op?ine Sapna i u?enicima generacije Osnovne kole Sapna i Mjeovite srednje kole Sapna; Program rada Op?inskog vije?a Sapna za 2012. godinu;
 • Program rada op?inskog na?elnika za 2012. godinu;
 • Plan rada Op?inske izborne komisije Sapna za 2012. godinu;
 • Informacija o stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida, porodica ehida i demobilisanih boraca u 2011. godini;
 • Informacija o deminiranim povrinama u 2011. godini;
 • Informacija o poarima i stanju protivpoarne zatite u 2011. godini;
 • Informacija o sprovo?enju javne rasprave na nacrt Federalnog Zakona o stvarnim pravima, te Informacija o zatiti okolia i upravljanje krutim otpadom na prostoru op?ine Sapna.

FOTOGRAFIJETekst: F.G.
 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 56 
 
 
 
 
nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art