SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne 4. sjednica OV Sapna
 
 

4. sjednica OV Sapna

Ispis
Na četvrtoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna vijećnici su usvojili izvještaj Centralne izborne komisije o ovjeri mandata općinskom vijećniku Hasanović Ajki koja je dala svečanu izjavu i preuzela dužnost. Imenovana je slijedeći kvalificirani kandidat za Općinsko vijeće Sapna sa liste političkog subjekta SDP-a, nakon podnošenja ostavke Alić Mehmeda koji je otišao na drugu dužnost.

Općinsko vijeće Sapna na ovoj sjednici donijelo je više odluka i to:
 
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisija Općinskog vijeća kao stalnih tijela, prema kojoj je umjesto Alić Mehmeda u Komisiju za statutarno-pravna pitanja, zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana i Komisiju za jednakopravnost spolova imenovana Hasanović Ajka;

- Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih zajednica na području općine Sapna. Izbori u mjesnim zajednicama održat će se u periodu od 15.02.2013. godine do 31.03.2013. godine;

- Odluka o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2012/2013. godini. Ovom Odlukom dodijeljeno je 16 (šesnaest) stipendija u ukupnom iznosu od 16.000,00 KM od kojih će se jedna stipendija izdvajati od vijećničkog paušala vijećnika Halilović Ismeta.  Navedena sredstva predviđena su za stipendiranje 14 (četrnaest) redovnih studenata, 1 (jednog) učenika generacije Osnovne škole Sapna i 1 (jednog) učenika generacije Mješovite srednje škole Sapna. Dodjela stipendija izvršit će se na osnovu Konkursa koji će raspisati Općinski načelnik;

- Odluka o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima i domaćinstvima u teškoj materijalnoj i finansijskoj situaciji sa područja Općine Sapna. Jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa ovom odlukom mogu ostvariti lica i domaćinstva čiji ukupan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 100,00 KM mjesečno u poslednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva. Iznos novčane pomoći po ovoj Odluci ne može biti manji od 50,00 KM niti veći od 300,00 KM. Visinu pomoći pojedinačno će predlagati Komisija, u zavisnosti od troškova i materijalnih prilika u svakom konkretnom slučaju;

- Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine. Prema usvojenoj odluci cijena 1m2 korisne stambene površine u državnoj svojini na području općine Sapna za 2012. godinu iznosi 658,00 KM. Ova cijena primjenjivat će se kao osnovica za izračunavanje visine rente u postupku dodjeljivanja i korištenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta u 2013. godini;

- Odluka o izmjenama Odluke o načinu korištenja, redu i radu na javnim taksi stajalištima. Prema usvojenim izmjenama ove Odluke, svaki taksi prijevoznik dužan je platiti utvrđenu naknadu za taksi stajalište do 31.03. za narednu godinu na račun Općine Sapna, umjesto do 31.01. kako je to bilo ranije.
Općinski vijećnici na ovoj sjednici imenovali su članove Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Sapna u čijem sastavu su Hamidović Nusret kao predsjedavajući, te Beširević Smajl i Sejdić Mujo kao članovi Skupštine društva.

Usvojeni su Program rada Općinskog vijeća Sapna, Općinskog načelnika za 2013.godinu i Gender akcioni plan općine Sapna.
Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2012. godinu i Plan rada za 2013.godinu nisu dobili podršku većine vijećnika, nakon čega su vijećnici većinom glasova donijeli Odluku o razrješenju Općinske izborne komisije.  

Usvojen je Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2012. godinu te Informacija o provođenju strategije razvoja općine Sapna za 2009-2014. godinu, do 2013. godine.

Općinsko vijeće Sapna dalo je primjedbu na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju u članu 181. stav 1. da se riječi „dvije“ mijenjaju riječima „četiri“, a član 23. postaje član 24.

Na nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ 2010-2030. godina nije bilo primjedbi, kao i na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području TK.

www.opcinasapna.ba
 
 
 
 

Najčitanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 41 
 
 
 
 
nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art