SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Izbori 2008 - Op?inska vije?a
 
 

Izbori 2008 - Op?inska vije?a

IspisPrema preliminarnim rezultatima Izborne komisije BiH, Op?insko vije?e Sapna ?e u novom sazivu ?initi sljede?e osobe:

 


?amil Ahmetovi?,
Fatima Osmanovi?,
Mehdin Selimovi?,
Enisa Mahmutovi?,
Senad aOmerovi?,
Amela Memi?,
Samir Beli?,
Muhamed Omerovi?,
Ismet Halilovi? Hik,
Mirnes Gui?,
Senad Muhamedbegovi?,
evad Brzovi?
Sumedin Memi?,
Sadik Sulji?,
Huso Hamidovi? Deda.

Rezultati po strankama:

 

 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 51