Dobijamo novu lokalnu vlast!

Ispis

Dvadesetak dana nakon potvr?enih izbora, op?ina Sapna ?e dobiti novu lokalnu upravu. Prenosimo vijest sa zvanicne stranice Op?ine Sapna:

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 6. novembra ove godine potvrdila rezultate lokalnih izbora za Op?insko vije?e Sapna, ?ime su se stekli uslovi za odravanje konstituiraju?e sjednice Op?inskog vije?a, koja je planirana u ponedjeljak, 24.11.2008. godine u 10,00 sati u op?inskoj sali za sjednice. Na sjednici ?e biti izvrena verifikacija mandata i polaganje sve?ane izjave izabranih vije?nika, a bira?e se i predsjednik i ?lanovi komisije za izbor i imenovanja, te predsjedavaju?i Op?inskog vije?a i njegov zamjenik.U skladu sa izbornim rezultatima, Op?insko vije?e Sapna ?e se sastojati od 15 vije?nika, od ?ega je 8 mandata pripalo Stranci demokratske akcije, dok je Stranka za Bosnu i Hercegovinu dobila 4, Socijaldemokratska partija 2 i Bosanska stranka 1 mandat.
opcinasapna.ba