Dobijamo novu lokalnu vlast!

Ispis

 

Dvadesetak dana nakon potvrđenih izbora, općina Sapna će dobiti novu lokalnu upravu. Prenosimo vijest sa zvanicne stranice Općine Sapna:

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 6. novembra ove godine potvrdila rezultate lokalnih izbora za Općinsko vijeće Sapna, čime su se stekli uslovi za održavanje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, koja je planirana u ponedjeljak, 24.11.2008. godine u 10,00 sati u općinskoj sali za sjednice. Na sjednici će biti izvršena verifikacija mandata i polaganje svečane izjave izabranih vijećnika, a biraće se i predsjednik i članovi komisije za izbor i imenovanja, te predsjedavajući Općinskog vijeća i njegov zamjenik.U skladu sa izbornim rezultatima, Općinsko vijeće Sapna će se sastojati od 15 vijećnika, od čega je 8 mandata pripalo Stranci demokratske akcije, dok je Stranka za Bosnu i Hercegovinu dobila 4, Socijaldemokratska partija 2 i Bosanska stranka 1 mandat.
 
opcinasapna.ba