Potpisani Ugovori o održavanju puteva

Ispis

Nakon provedenog postupka javne nabavke, načelnik općine Sapna Ismet Omerović, te Edin Osmanović i Nurdin Husić, direktori sapanjskih firmi "FONTANA" i "ENIKSNERI", potpisali su Ugovore o pružanju usluga zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Sapna za period 2008/2009. godina.

U skladu sa potpisanim ugovorima, strane potpisnice su se sporazumjele da će u periodu od potpisivanja ugovora do 30.04.2009. godine održavati ukupno 34,8 km lokalnih i nekategorisanih puteva na području sapanjske općine.

Zimsko održavanje puteva podrazumjeva uklanjanje snijega i leda sa saobraćajnih površina i posipanje odgovarajućim materijalima na putnim pravcima: Nezučki put-Nezuk; Nezuk-Zaseok; Nezuk-Baljkovica; Sapna-Kobilići-Međeđa-Mramorovi; Međeđa-Grabovice, Sapna-Žuje-Šarci; Sapna-Han-Selimovići-Kovačevići; Vitinica-Brđaci-Hanđelići; Vitinica-Krstac; Vitinica-Gaj; Goduš-Skakovica i Goduš-Plan. Za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva iz budžeta općine Sapna će biti izdvojeno 34.486,80 KM.
 
opcinasana.ba