SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne 89,1% Sapnjaka koristi računar
 
 

89,1% Sapnjaka koristi računar

Ispis

Mladi u Sapni odlično poznaju rad na računaru. Tako nam kazuju rezultati ankete provedene polovinom prošle sedmica koja je obuhvatila 451 mladog čovjeka u Sapni.

 

 

Prema rezultatima 89,1% ispitanika poznaje rad na računaru, 74,3% ih posjeduje računar a 67,6% ih koristi internet. Od ukupnog broja ispitanih, njih 35,3% ima priključak na internet. I pored toga neki od njih idu i u internet klubove pa je tako 65,5% ispitanika odgovorilo da posjećuje internet klubove u Sapni.

Ono što je očekivano je način na koji mladi koriste internet. Tako 65,9% ispitanika koji koriste internet najviše vremena potroši na dopisivanje sa drugima.

I za kraj, iz obrađenih podataka izdvajamo i rezultat na pitanje: Da li posjedujete mobitel? 91,1% ispitanih je dogovorilo potvrdno i od tog broja ispitanih 45,4% potroši više od 15KM mjesečno na mobilne usluge.

(Korak Sapna - press release) 

 
 
 
 

Najčitanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 98