Korito

Ispis
Radovi na jo jednom dijelu korita rijeke Sapne se privode kraju a prema informacijama do kojih smo doli, obezbije?eno je jo 250 000 KM za nastavak radova na ukori?enju.


Imamo nekoliko fotografija, pa pogledajte.