Ovdje ste:: Vijesti Foto-vijesti Re?eno fotografijom - septembar 2011.
 
 

Re?eno fotografijom - septembar 2011.

Ispis
U proteklih 7 dana zabiljeili smo nekoliko bitnih doga?aja, pa ih sa zakanjenjem objavljujemo tek sad u obliku foto-kolaa, sa kratkim pojanjenjem.
FOTOGRAFIJE
ta ove fotografije pokazuju?

- Na prve dvije fotografije prikazani su radovi na rekonstrukciji puta kroz Sapnu;
- Tre?a fotografija pokazuje vjetrom ote?en krov trnog centra;
- ?etvrta, osma i deveta pokazuju postavljanje skele i zatite na stambenu zgradu na kojoj se vri rekonstrukcija krova i fasade;
- Peta pokazuje lokaciju na kojoj je nekad stajala kino-sala, kasnije folkoteka Vitezovi. Kao da je nikad i nije bilo;
- Na estoj i sedmoj je prikazan standardan prizor Sapne petkom nave?er;
- Kia nije u Sapni pala vie od mjesec dana - danas jeste;
- Ovo je guva! Vidite je na jedanaestoj slici. Penzioneri ?ekaju svoj red u Tuzlanskoj banci;
- Posljednje dvije fotografije su napravljene tokom Ramazanskog bajram-namaza u daniji u Sapni.
 
 
 
 

CB Login