Ispis
U?enici Osnovne kole Sapna, uklju?uju?i u?enike iz centralne kole i podru?ne kole u Vitinici, danas su slavili zavretak osnovnog obrazovanja. Pozirali su nasmijeenih lica i proetali do restorana Saraj gdje su slavili do nave?er.


Imamo nekoliko fotografija i video sa defilea i okupljanja pred polazak u Saraj.


FOTOGRAFIJE