Ovdje ste:: Vijesti Foto-vijesti
 
 

Foto-vijesti

Otvoren 'AS'

Ispis
U Sapni je danas po?ela sa radom caffe pizzeria "AS". Smjetena je preko puta CIPS-a, ima tri etae i vlastiti parking. Pri?ekat ?emo neko vrijeme na kuhinju, nadamo se ne dugo.


Video panorama Sapne

Ispis
Prolje?e je dolo i uvla?i se u domove ljudi istjeruju?i ih u avlije, na ulice, u njive. I na?ekali smo ga se! Netom zavrena zima je kona?no i bila onakva kakvom je zamiljamo, hladna s puno snijega. Kako Sapna izgleda po?etkom prolje?a pogledajte na videu.

Korito

Ispis
Radovi na jo jednom dijelu korita rijeke Sapne se privode kraju a prema informacijama do kojih smo doli, obezbije?eno je jo 250 000 KM za nastavak radova na ukori?enju.


Ispis

Ukoliko ste mislili da su se samo kod nas nekada muzi?ka izdanja pojavljivala sa smijenim i besmislenim omotima - evo dokaza da se to deavalo i drugdje.

Snijeg (fotogalerija)

Ispis

Poslije no?nih fotografija evo i fotografija napravljenih u Sapni po danjem svjetlu. Tema ove fotogalerije je snijeg koji je opet, hvala Bogu, padao.

 

>

 
 
 
 

CB Login