Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, SapnaS dananjeg sastanka Aktiva direktora osnovnih kola Tuzlanskog kantona  Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK upu?ena je inicijativa da se zimski raspust produi do kraja januara. Kao razlog navodi se sve vie slu?ajeva oboljelih od obi?ne, ali i nove gripe.


Zbog naga?anja i medijskih pekulacija, re?eno je da je resorno ministarstvo svim kolama u Tuzlanskom kantonu proslijedilo uputu o ponaanju u?enika kako bi se sprije?ilo irenje virusa gripe te da se upute potuju.

Na sastanku je razmatrana i Informacija o finansiranju kole do kraja ove godine i planovima za narednu godinu.

Spomenuta je i potreba formiranja Udruenja direktora osnovnih kola na nivou BiH. Cilj je, kako je re?eno, usaglaavanje nastavnih programa na nivou BiH te integracija obrazovanog sistema BiH.

Nastava u prvom polugoditu kolske 2009./2010. godine zavrava 31. decembra. Prema ocjenama Aktiva direktora osnovnih kola s podru?ja TK sve planirane aktivnosti su ura?ene.

Izvor: TIP/FENA
 
 
 
 

CB Login