Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH "Uvjeren sam u ukidanje viza ve? u julu"
 
 

"Uvjeren sam u ukidanje viza ve? u julu"

Ispis
ef interresorne radne grupe BiH za liberalizaciju viznog reima Samir Rizvo izrazio je uvjerenje da ?e Evropska komisija gra?anima BiH ukinuti vize ve? u julu, jer su svi uslovi za to ispunjeni.

"Tehni?ki gledano, cijeli proces moe biti zavren do jula. Eksperti krajem ove sedmice zavravaju posjete BiH nakon ?ega dostavljaju izvjetaj Evropskoj komisiji, koja krajem marta ili po?etka aprila moe donijeti preporuku za ukidanje viza i onda ostaje tri mjeseca za provedbu preostale procedure", objasnio je Rizvo,

On je za sutranji broj "Nezavisnih novina" rekao da je tehni?ki to mogu?e uraditi s obzirom da su svi uslovi ispunjeni, ali ukoliko se to pitanje, kako kae, prebaci s tehni?kog na politi?ko polje, onda ne zna ta se moe desiti.

Podsjetivi da ekspertski tim Evropske komisije zaduen za "blok tri, odnosno pitanja javnog reda i sigurnosti" po?inje sutra viednevnu posjetu BiH, Rizvo je naglasio da ?e oni prikupiti informacije koje se odnose na provo?enje uslova iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, policijske saradnje izme?u bezbjednosnih agencija u BiH, me?unarodne saradnje u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije...

Rizvo je rekao da je ocjena ekspertskog tima Evropske komisije za granice, migracije i azil, koji je u petak zavrio posjetu BiH, dosta dobra.

"Naglasili su da je u?injen veliki napredak i da su svi uslovi ispunjeni. O?ekujem da i ekspertni tim koju u ponedjeljak dolazi u BiH prepozna napredak. Eksperti koji dolaze, jednako kao i oni koji su zavrili posjetu, obi?i ?e sve nadlene institucije. U ovom slu?aju to su uglavnom ministarstva unutranjih poslova i policijske agencije kako bi se uvjerili u provo?enje postavljenih prioriteta. Vjerujem da ?e i njihova ocjena biti pozitivna", istakao je Rizvo.

On je rekao da je donesen i Zakon o Agenciji za prevenciju i borbu protiv korupcije, to je bio jedan od uslova iz smjernica za ukidanje viza, a u toku je procedura imenovanja parlamentarnog tijela koje ?e izabrati menadment ove agencije i nadzirati njen rad.

"To je sasvim sigurno napredak, jer je traeno usvajanje zakona, a mi smo otili i korak dalje", istakao je Rizvo.

sarajevo-x.com
 
 
 
 

CB Login