Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH Bra?a iz Turske u potrazi za rodbinom u BiH
 
 

Bra?a iz Turske u potrazi za rodbinom u BiH

Ispis
Bra?a Duru, ?iji su preci 1880-ih godina preselili u Tursku iz Cazina, u potragu za ro?acima u Bosni i Hercegovini krenuli su sa samo jednom blijedom crno-bijelom fotografijom koja je davnih 60-ih godina dola na adresu njihove nane u Kalafatu.


Crno-bijela fotografija, godinama ?uvana poput pravog blaga, za Rahmija i Huseina, kako kau, predstavljala je jednu vrstu mape, koja ih je vodila do ispunjenja dje?a?kog sna.

"Kao vrlo mladi smo znali za fotografiju koju je nana, nakon to je na njenu adresu 60-ih stigla iz Bosne, zamotala u najljepi komad svile i tretirala je poput pravog blaga. Povremeno nam je pokazivala fotografiju, govore?i kako se na njoj nalazi brat naeg pradjeda sa svojim blinjima. Kao djeca smo matali o zemlji gdje ive nai ro?aci i dogovarali se da ?emo, jednog dana, kad-tad, posjetiti rodbinu u BiH", rekao je Rahmi Duru (Duri?) u razgovoru sa novinarom agencije Anadolija, prisje?aju?i se prvih saznanja o ro?acima u BiH.

Ubrzan tempo ivota, osnivanje porodice i ekonomska situacija, iz godine u godinu odga?ali su njihovu posjetu BiH, ali elja za susretom sa blinjima u Cazinu, Bosanskom Petrovcu, Buimu i Velikoj Kladui, nikad ih nije minula.

Potragu za rodbinom bra?a Duru su zapo?eli u Bosanskom Petrovcu. Uputu da posjete selo Bilaj pored Bosanskog Petrovca, dobili su od, kako kau, "svojih starih" kojima su bila poznata mjesta porijekla prvih doseljenika iz zapadne Bosne u selo Kalafat.

"Kada smo napokon stigli u selo Bilaj, bili smo uzbu?eni poput djece. Nismo znali odakle po?eti, tako da smo sjeli ispred damije kako bi se odmorili od puta. Ispred jedne ku?e ugledao sam djevoj?icu koja me podsjetila na jednu od mojih tetaka u Turskoj. Prili smo avliji i zatraili vode. Djevoj?ica je izgledala zbunjeno, valjda zbog mog bosanskog", prisjetio se sa smijekom Rahmi Duru prvog susreta ro?aka nakon vie od 120 godina.

Nakon to se u dvoritu pojavila starija gospo?a, prisje?a se Duru, zatraili su malo vode, ali i iskoristili priliku da pitaju o ljudima koji su nekada davno odselili u Tursku.

"Hadera Huseti?, nakon to nas je ponudila kafom ispri?ala nam je kako se jedna djevojka, jo u vrijeme smjene vlasti izme?u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske, nedugo nakon udaje za jednog Duri?a iz Cazina, sa suprugom preselila u Tursku. Ta djevojka, za koju se kasnije ispostavilo da je majka naeg djeda, ujedno je i rodica Hadere Huseti?. Nikada ne?u zaboraviti Haderine rije?i kad nam je rekla da smo mi, ustvari, njena krv", pojasnio je Duru na bosanskom jeziku, onakvom kakav se nakada govorio u Bosanskoj Krajini.

Duru je rekao kako su preno?ili u Haderinoj ku?i, kako bi se upoznali sa ostalim ?lanovima porodice, a nakon toga potragu nastavili u Cazinu, Velikoj Kladui i Buimu.

U Cazinu su posjetili Mahmi?a Selo, a u Buimu pronali vie Duri?a, za koje se ispostavilo da su im ro?aci sa o?eve strane. U Velikoj Kladui su sreli Agana Elkasovi?a, koji im je, kako su rekli, ro?ak s o?eve strane.

"Nakon smjene vlasti, odnosno nakon povla?enja Osmanskog carstva sa ovih prostora, mnoge porodice, me?u kojima i naa preselili su u Tursku. U vie dijelova Turske danas postoje autenti?na bosanska sela. Ljudi porijeklom iz BiH, okupljeni su u udruenja, putem kojih pokuavaju ostvariti kontakte sa rodbinom u BiH. Mi smo ?lanovi Upravog odbora Udruenja za kulturu i saradnju sa BiH iz Bige. Nadamo se da ?e sretan kraj nae potrage ponukati i druge da ?e?e posje?uju Bosnu i Hercegovinu i da uspostave davno prekinute veze sa rodbinom", kazao je penzionisani optinski slubenik Husein Duru (54).

klix.ba
 
 
 
 

CB Login