Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis
Oko 1.500 demobilisanih boraca pokualo je u?i u zgradu Parlamenta Federacije, ispred kojeg su se okupili jo jutros jer je sa dnevnog reda dananje sjednice Zastupni?kog doma trebao biti skinut Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvr?ivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnim uslovima.
Ipak, borce su u namjeri da u?u u Parlament sprije?ili policajci koji su u ve?em broju doli da osiguraju skup, javlja na reporter sa mjesta doga?aja. 
Saobra?ajnica ispred Parlamenta FBiH trenutno je blokirana, a situacija u kojoj su borci pokuali u?i u Parlament nije izgledala nimalo naivno. Sve se sre?om zavrilo bez ve?ih posljedica te je situacija pred Parlamentom neto mirnija, s tim da borci i dalje uzvikuju "Lopovi, lopovi" i "Ho?emo zakon".

Do incidenta je dolo nakon to je predstavnik demobilisanih boraca emsudin Pojata izaao pred borce i po?eo ?itati listu zahtjeva koju su usaglasili sa parlamentarcima te kazao kako su parlamentarci traili da se izjanjavanje o tim pitanjima odgodi do 20. aprila.

Nakon toga, borci su glasno negodovali i probili prvi policijski kordon, ali su ipak sprije?eni da u?u u zgradu Parlamenta. U toku su pregovori est predstavnika boraca sa parlamentarcima, te je situacija sada neto mirnija.

Biva pripadnica Armije RBiH Jasmina Alti? iz Biha?a za Klix.ba je kazala da borci ne trae nita nemogu?e ve? zakon koji je donesen na dravnom nivou pa sputen na entitete.

"ivim od 310 maraka koje daju kad se smiluju. Moje kolege imaju bolesnu djecu kojoj ne mogu kupiti kilu limuna, a ostalo da vam ne govorim. Kada sam se borila znala sam od koga sam bjeala i zato sam branila Bosnu, za ovu BiH se nisam borila", kazala nam je Jasmina.

klix.ba
 
 
 
 

CB Login