Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Iz BiH

Ispis
Kao to ve?ina ?itatelja zna, uposlenici u obrazovanju na podru?ju TK su u trajku. Opravdanje koje Vlada ima je smanjenje izdvajanja za plate u Budetu TK, kao odgovor na teku ekonomsku situaciju.

Ispis

Odrana je 27. po redu sjednica Opinskog vije?a Sapna na ?ijem se dnevnom redu nalo 11 ta?aka, zahtjevi, inicijative i vije?ni?ka pitanja.

Darivanje krvi

Ispis
U organizaciji Crvenog kria op?ine Sapna i Univerzitetskog klini?kog centra u Tuzli, u Sapni su danas gra?ani mogli dati krv za potrebe ove zdravstvene ustanove. Odaziv je bio na nivou prethodno organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u aprilu ove godine.

"Uvjeren sam u ukidanje viza ve? u julu"

Ispis
ef interresorne radne grupe BiH za liberalizaciju viznog reima Samir Rizvo izrazio je uvjerenje da ?e Evropska komisija gra?anima BiH ukinuti vize ve? u julu, jer su svi uslovi za to ispunjeni.

>

 
 
 
 

CB Login