Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Iz BiH

Ispis

Novi broj Civitasovog ?asopisa za mlade Bu?enje donosi vam mnotvo korisnog i zanimljivog sadraja, izme?u ostalog, moete ?itati o na?inima kako ?ete u?iti i ivjeti demokratiju, kako postati aktivan gra?anin svoje lokalne zajednice, kako pokrenuti druge na akciju.

 

Ispis

Jedan od najpoznatijih interpretatora narodne muzike Halid Beli? napustio je danas oko 13.15 sati Klini?ki centar Koevo.

 

U FBiH 61 posto mladih konzumira alkohol

Ispis

Istraivanje provedeno na uzorku od 2.970 u?enika prvih razreda srednjih kola u Federaciji BiH pokazalo je da je ?ak 61 posto konzumira alkohol, a est posto njih je do 16 godine probalo marihuanu, pokazalo je Evropsko istraivanje u kolama o konzumiranju alkohola, droga i duhana (ESPAD), provedeno u toku 2008., a ?iji su rezultati predstavljeni danas u Sarajevu.

Ponedjeljak - neradni dan

Ispis
Nakon to je javnost prvobitno obavijetena da je ponedjeljak, 2. marta 2009. radni dan, stiglo je novo saoptenje u kojem se kae da se tog dana ipak ne?e raditi...

>

 
 
 
 

CB Login