Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Iz BiH

Himna BiH napokon dobila tekst!

Ispis

Posluajte prvo izvo?enje

?lanovi Komisije za izbor teksta himne BiH predstavili su danas na pres-konferenciji u Sarajevu prijedlog teksta himne BiH, koji ?e biti upu?en Vije?u ministara BiH.

 

Svaki gra?anin BiH duguje 895 eura

Ispis

Definitivno su i Bosanci po?eli da ive na kredit. A umiru na rate. Potraga za dvojicom iranata vrlo ?esto zna biti tea nego potraga za ratnim zlo?incima...

"Jel Gaza gdje je nekad Sarajevo bilo"

Ispis

U galeriji Boris Smoje u Sarajevu, sino? je odrana promocija spota za pjesmu Jel Gaza gdje je nekad Sarajevo bilo hip-hop grupe AS Dreamers. Reiju spota potpisuju mladi sarajevski umjetnici Sabrina Begovi?, Nejra Hulusi? i Nedim Alikadi?, a tekst i muziku su radili ?lanovi AS Dreamersa, Amir Muminovi? i Samir Kari?.

Ispis

Zabrana puenja na javnim mjestima i u BiH?

Ministarstvo zdravstva FBiH uskoro treba donijeti prijedlog novog zakona o ograni?enoj upotrebi duhanskih prera?evina, s obzirom da je postoje?i zakon donesen prije deset godina, koji regulira proizvodnju, promet i potronju duhanskih proizvoda prevazi?en i nije uskla?en sa vae?im dokumentima svjetskih zdravstvenih organizacija.

>

 
 
 
 

CB Login