Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Iz BiH

U BiH politi?are ga?aju cipelom

Ispis

Sarajlije su organizirale 'cipelovanje' slika politi?ara kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.

Ispis

Po?etak ekshumiranja skeletnih ostataka iz masovne grobnice koju su otkrili mjetani Krievi?a kod Zvornika trebala bi po?eti u srijedu, 24. decembra.

 

Ispis

CCI: Najotrije osu?ujemo odluku Doma naroda i najavu o njenom donoenju u Zastupni?kom domu, kojom se otvara put za skandalozno i 100-postotno pove?anje...

 

Ispis

Sve?ano potpisivanje ugovora o uvo?enju 3 G tehnologije u BH Mobile mreu izme?u BH Telecom-a d.d. Sarajevo i Ericsson Nikola Tesla iz Zagreba bit ?e uprili?eno 6. novembra u Generalnoj direkciji BH Telecoma.

>

 
 
 
 

CB Login