Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Iz BiH

Ispis

Ako ne prestane sluati tu selja?ku muziku ubit ?u te, zaprijetio je jo neidentificirani mukarac koji je preksino? oko 22.30 u jeku nogometnog navijanja prilikom susreta Nizozemska - Rusija upao u stan Seada Sejmenovi?a u naselju Slatina u Tuzli.

Objavljen konkurs za izbor teksta himne BiH

Ispis

Pravo u?e?a na konkursu imaju dravljani BiH, a tekst na jednom od jezika u zvani?noj upotrebi u BiH pie se na muziku himne autora Duana esti?a.

Objavljena imena pobjednika Kaimijinog natje?aja

Ispis

U sklopu vjersko-kulturne manifestacije Dani Hasana Kaimije bio je raspisan i natjecaj za najbolje literarne radove ucenika osnovnih i srednjih kola.

Osnovci su imali temu "Sve je lahko kad te ljubav vodi".

>

 
 
 
 

CB Login