Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Iz BiH

Ispis
U posljednje vrijeme primjetan je pove?an trend odlaska dravljana BiH radi nedozvoljenog traenja azila u pojedinim zemljama Evropske unije, a naro?ito u vedskoj. Primije?eno je da se gra?ani s podru?ja op?ina Kalesija, Sapna i Zvornik u ve?em broju prijavljuju kod vedskih vlasti za dobivanje azila.

Ispis
Karadi? je optuen za genocid nad vie od 7.000 Bonjaka u Srebrenici, progon Bonjaka i Hrvata irom BiH, teroriziranje stanovnitva Sarajeva kampanjom artiljerijskih i snajperskih napada i uzimanje pripadnika UN-a za taoce, u periodu od 1992. do 1995. godine, javio je BIRN.

Ispis

Asocijacija srednjokolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) podrava odluke Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona kao i odluke Samostalnog sindikata srednjeg i visokog...

Ispis

Bosna i Hercegovina ve? ima dobre zakone o ravnopravnosti ena i mukaraca svih starosnih grupa, samo ih sada treba primijeniti u lokalnoj zajednici, kazala je emsa Ali?, direktorica SNV-a za BiH, na kraju dvodnevnih konsultacija s predstavnicama i predstavnicima sedam op?ina iz Federacije.

>

 
 
 
 

CB Login