Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline
 
 

Ispis
Obnavlja se poruena damija u  Sko?i?u. Ovo je jedna od starijih damija na podru?ju Medlisa Islamske zajednice Zvornik.

Njena obnova te?e polahko. Ovih dana su u toku radovi na drugoj etai. Ura?eni su stubovi i obavljene pripreme za zidanje. Iako demat Sko?i? nema veliki broj stanovnika imaju potrebu za damijom koja je stolje?ima krasila ovo pitomo naselje.

Oni koji ele podrati njenu obnovu mogu to u?initi prilozima kod ?lanova Gra?evinskog odbora na blagajni Medlisa ili uplatom na iro-ra?un Medlisa sa naznakom (za damiju u Sko?i?u).Preuzeto sa medzlis-zvornik.info
 
 
 
 

CB Login