Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Ugovori o stipendiranju
 
 

Ugovori o stipendiranju

Ispis

Op?ina Sapna - SapnaOnLine - www.sapna.baDanas su u prostorijama Op?ine potpisani Ugovori o stipendiranju studenata sa prostora op?ine Sapna. Ugovor su potpisala 33 studenta.

 


Ovo je redovna praksa Op?inske administracije koja je i pored naro?ite krize koja vlada u cijeloj dravi zadrala ovu budetsku stavku. Sve pohvale. A pohvale i naim studentima kojima elimo mnogo sre?e u kolovanju.


SPISAK DOBITNIKA STIPENDIJA OD OP?INE SAPNA ZA AKADEMSKU 2008/2009.GODINU

STUDENATI I GODINE STUDIJA


Omerovi? Fata
Deli? Eldin
Salihovi? Derva
Ibrahimovi? Nihad
Seferovi? Aldina
Omerovi? Hakija
Smajlovi? Mevludin

STUDENTI II GODINE STUDIJA


Muhamedbegovi? Mirza
Muj?inovi? Mirza
Muhamedbegovi? Zikrija
Hodi? Samir
Nuhanovi? Nusreta

STUDENTI III GODINE STUDIJA


Ali? Adil
Dedi? Mirsad
Hodi? Minela
Spahi? Asmir
Hrusti? Fahira
Halilovi? Jasmin
Mujdi? Hasmin
Smajlovi? Maida
Beli? Elvis
Muharemovi? Admir

STUDENTI IV I VIIH GODINA STUDIJA


Smajlovi? Edis
Kahrimanovi? Mirnes
Hodi? Mirela
Smajlovi? Mirza
Mujdi? Muzijet
Ali? Denita
Beirovi? Amir
Garibovi? Sanel

STUDENTI SA PROSJE?NOM OCJENOM 9,0 I VIE


Tabakovi? Muamer
Delilovi? Husnija

Foto: Op?ina Sapna

 
 
 
 

CB Login